1824a2864f9a35e0

محصولات مورد استفاده در صنعت مس

پلی الكتروليت های آنيونی با وزن مولكولی متوسط به صورت پودر سفيد گرانولی كاربردهای گسترده‏ای برای تصفيه انواع آب با خواص متفاوت دارد. اين مواد به عنوان يك كمك منعقد كننده در فرآيندهای تصفيه و فيلتراسيون توصيه می‏شود. اين مواد برای تغليظ لجن و آبگيری از لجن در انواع سيستمهای فيلتراسيون كاربرد دارد.

Captureعملیات پر عیار کردن سنگهای مس، روشهای مختلفی دارد که متداول‌ترین آنها روش فلوتاسیون می‌باشد. مواد   کف ساز باعث پایدارشدن حباب هوا با کم کردن کشش سطحی آب می شوند. از جمله مواد مورد استفاده در فرایند فلوتاسیون متیل ایزوبوتیل کربینول (MIBC) ، روغن کاج و پتاسیم آمیل زانتات می باشد که توسط شرکت حلال شیمی شکوهیه ارائه می شوند.

موادی بر پايه پلی فسفاتها، عاری از تركيبات فلزات سنگين (از جمله روی) می‏باشند. اين مواد با خاصيت ضد انعقاد به منظور ممانعت از رسوب و همچنين (ديسپرسانت) پخش‏كننده برای سيستمهای خنك كننده باز جهت جلوگيری از چسبيدن ذرات معلق و تشکیل رسوب در لوله ها و سطوح در تماس آب، طراحی شده است.

.