h03

محصولات مورد نیاز در صنایع نفت و گاز

January_7_2013تعلیق شکن ها دسته ای از مواد فعال سطحی هستند که برای کمک به شکستن امولسیون آب در نفت به کار می روند. از این مواد به طور عمده در فراورش نفت خام که معمولا همراه با مقادیر زیادی آب شور (آب تشکیل) می باشد، به طور گسترده ای استفاده می شوند.

آب و نمک که به واسطه حضور آب و امولسیون به همراه نفت هستند، باعث خوردگی و رسوب در فرایند های پالایشگاهی می گردند، لذا حذف این ترکیبات قبل از انتقال نفت به پالایشگاه ها و همچنین جهت صادرات، ضروری می باشد.

l27ماده بازدارنده خوردگی یک ترکیب شیمیایی است که وقتی در غلظت های پایین به جریان سیال خوردنده افزوده می شود، خوردگی (زنگ زدن) فلزات، آلیاژها، لوله ها و خطوط لوله را کاهش می دهد یا متوقف می کند. دو نوع ماده بازدارنده خوردگی وجود دارد که عبارتند از ماده فیلم ساز و آمین خنثی کننده.

foam-av03988مواد شیمیایی ضد کف به طور گسترده در پالایشگاه های گاز و مناطق نفت خیز به کار می روند. این مواد از کف کردن و تشکیل حباب در جریان های متلاطم، ممانعت به عمل می آورند که در نتیجه باعث افزایش میزان کارائی برج ها، ظرفیت واحد و میزان تولید می گردد. همچنین در برج های جذب آمین، استفاده از مواد مذکور سبب افزایش جریان خروجی از برج، کاهش مصرف آمین، پایین آمدن میزان سولفید هیدروژن و در نهایت افزایش تولید می گردد.

Captureگرفتگی یک لغت عمومی برای تشکیل رسوبهای پلیمری، نمکی و ته نشینی های نا خواسته ذرات غیر محلول بر روی سطوح مختلف می باشد. این پدیده باعث عملکرد ضعیف برجها و مبدل های گرمایی می شود.

مواد ضد گرفتگی به منظور جلوگیری از انواع گرفتگی (که در ذیل فهرست شده اند) به کار می روند و باعث کاهش هزینه های عملیاتی، افزایش جریان خروجی، بهبود کیفیت محصول و افزایش عمر تجهیزات می شوند:

  • پلیمریزاسیون ناخواسته که باعث گرفتگی واحدهای فرایندی می شود
  • گرفتگی جریان های فرایندی در اثر لجن، قیر، پلیمر یا ذرات ریز در مواد اولیه
  • خوردگی و تشکیل رسوب در تجهیزات حساس
  • رسوبهای نمکی در مبدلهای گرمایی پالایشگاه

BIOCIDEمواد شیمیایی باکتری کش قادر به از بین بردن انواع جلبک ها، باکتری ها و میکروب های موجود در جریانهای فرایندی می باشند. بعضی از باکتری ها از جمله SRB (باکتری کاهنده سولفور) با فعل و انفعالاتی که انجام می دهند باعث تولید گاز هیدروژن سولفور شده که منجر به افزایش میزان خوردگی تجهیزات و خطوط لوله خواهد شد.

زداینده ها به طور گسترده ای در جلوگیری از خوردگی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کاربرد دارند. این مواد با حذف اکسیژن و دیگر ناخالصیهای موجود از ایجاد خوردگی خصوصا در دیگهای بخار و مخازن آب جلوگیری   می کنند. این مواد شیمیایی بسته به نوع آن به طور انتخابی با ناخالصی هایی مانند  H2S ،  O2 ، پراکسید و کربونیل واکنش می دهند و آنها را حذف می نمایند.

افزودن این مواد روشی مقرون به صرفه جهت حصول اطمینان از جریان روان تر سوخت ها و نفت خام می باشد. همچنین این مواد سبب جلوگیری از مشکلات ناشی از پارافین ها در فیلترهای سوخت، می گردد.

این مواد از طریق بر هم کنش با کریستال های واکس نحوه رشد آنها را تحت تاثیر قرار داده و اندازه آنها را کاهش می دهند. این مواد از تجمع پارافینها جلوگیری کرده و باعث کاهش دمای کریستالی شدن این ترکیبات می گردند.

.