vision

چشم انداز

تبدیل شدن به بزرگترین شرکت تولید کننده ی مواد شیمیایی مورد استفاده در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، حفاری، فولاد، مس، آب و پساب در ایران

business-plan-images

ماموریت

ارائه مواد شیمیایی مورد استفاده در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با تکیه بر دانش بومی، کارکنان ِ متعهد، متخصص و با انگیزه، با استفاده از مرغوبترین مواد اولیه و با هدف کمک به مشتریان در جهت افزایش راندمان واحدهای بهره برداری و تولیدی و ایجاد تعامل پایدار با مشتریان.

.